HAMOR Soft
  HAMOR Soft
programe de contabilitate și management
 Despre noi  About us  Rólunk 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Parteneri:

Camera de comerț și Industrie a Județului Covasna
Furnizăm sistemul de gestiune pentru Camera de comerț și Industrie a Județului Covasna
Puteți accesa pagina web prin:
www.hamorsoft.ro sau
www.hamorsoft.eu

Doriți să primiți o înștiințare la fiecare modificare a paginii ?  Detalii ...


Actualizat 10 aprilie 2009

Evidența contabilă a programelor informatice


Reglementări

1.) Legea 15/24.03.1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale (republicată în MO 242/31.05.1999)

2.) Ordinul 1752/17.11.2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (MO 1080bis/30.11.2005), cu modificările și completările ulterioare

3.) Legea 571/23.12.2003 privind Codul fiscal (MO 927/23.12.2003), cu modificările și completările ulterioare

4.) HG 44/22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (MO 112/06.02.2004), cu modificările și completările ulterioare


Active imobilizate

2.) 64. (1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii și deținute pe o perioadă mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achiziție sau la costul de producție ...
(2) Beneficiile economice viitoare reprezintă potențialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie sau de echivalente de trezorerie către enitate ...

Notă: în situațiile financiare activele imobilizate au 3 categorii:

Programele informatice ca active necorporale

Reglementarea contabilă de bază pentru societățile comerciale prevede:

2.) 68. Un activ necorporal este un activ identificabil, nemonetar, fără suport material și deținut pentru utilizare în procesul de producție sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terților sau pentru scopuri administrative.
69. Un activ necorporal trebuie recunoscut în bilanț dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru entitate și costul activului poate fi evaluat în mod credibil.

În cadrul activelor necorporale, în categoria "alte imobilizări necorporale", la pct. 79 sunt enumerate și programele informatice create de entitate sau achiziționate de la terti, pentru necesitățile proprii de utilizare. În consecință, dacă de exemplu se cumpără pachete de programe informatice în scopul revânzării (în magazine sau de către distribuitori), acestea reprezintă stocuri de marfă (active circulante).

La activele necorporale nu este menționată în mod expres cerința deținerii lor pe o perioadă mai mare de un an ca în cazul mijloacelor fixe, dar acest lucru rezultă din încadrarea lor în categoria activelor imobilizate.

Valoarea de intrare

La valoarea de intrare a programelor informatice se referă doar reglementările contabile:

2.) 81. Un activ necorporal se înregistrează inițial la costul de achiziție sau de producție ...
82. Un element necorporal raportat drept cheltuială într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.

Pentru instituțiile publice Ordinul 1917/2005 mai prevede și valoarea justă, pentru cele primite cu titlu gratuit (donații, sponsorizări). Aceasta se determină pe baza unui raport întocmit de specialiști sau pe bază de evaluări.

Menționăm, că limita stabilită prin hotărâre a Guvernului (acum 1800 lei) se referă numai la valoarea de intrare minimă a mijloacelor fixe, deci programele informatice pot fi considerate imobilizări și sub această valoare, dacă se utilizează cel puțin 1 an.

Amortizarea

Pentru amortizarea programelor informatice se aplică următoarele prevederi:

Amortizarea contabilă

1.) Art.14 Programele informatice create de agentul economic sau achiziționate de la terți se amortizează în funcție de durata probabilă de utilizare, care nu poate depăși o perioadă de 5 ani.

Amortizarea fiscală

3.) Art.24 (10) ... Cheltuielile aferente achiziționării sau producerii programelor informatice se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe o perioadă de 3 ani.

Observație: Codul fiscal prevede o perioadă de 3 ani pentru amortizarea programelor informatice. La celelalte categorii de imobilizări necorporale se prevede, că se amortizează pe durata contractului sau pe durata de utilizare, după caz. Pot exista însă unele licențe de programe care trebuie reînnoite periodic, de regulă anual, sau într-o perioadă mai mică de 3 ani. La licențele până la un an putem spune, că acestea nu constituie imobilizări ci cheltuieli, însă în cazul unei licențe valabile pe o perioadă între 1 și 2 ani, care nu mai este funcțională ulterior, este discutabil, dacă trebuie amortizată tot în 3 ani.
Oricum, pot fi cazuri în care amortizarea contabilă diferă de cea fiscală.

Cheltuielile ulterioare

Pentru societăți comerciale este prevăzut:
2.) 83. (1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ necorporal după cumpărarea sau finalizarea acestuia se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate.
(2) Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului necorporal atunci când este probabil că aceste cheltuieli vor permite activului să genereze beneficii economice viitoare peste performanța prevăzută inițial și pot fi evaluate credibil.

Pentru instituțiile publice în Ordinul 1917/2005 se mai precizează, că se înregistrează pe cheltuieli toate cheltuielile ulterioare care au drept scop menținerea parametrilor funcționali stabiliți inițial.

Contabilitate

În Ordinul 1917/2005 este prevăzut pentru instituțiile publice: Contabilitatea sintetică a activelor fixe necorporale se ține pe categorii, iar contabilitatea analitică pe feluri de active fixe necorporale.

Pentru înregistrarea operațiilor cu programele informatice recomandăm următoarele înregistrări contabile:

a1) achiziția licenței programului informatic fără cheltuieli de punere în funcțiune:
%  = 404       - factura furnizorului (licență)
233
4426

208 = 233       - recepția directă

a2) achiziție program informatic cu cheltuieli de punere în funcțiune:

%  = 404       - factura furnizorului (licență)
233
4426

Dacă în valoarea de intrare se mai includ și alte cheltuieli din afară:

%  = 404       - cheltuieli cu serviciile de implementare,
233            costul cursului de utilizare a aplicației etc.
4426

În valoarea de intrare se mai pot include și alte cheltuieli de punere în funcțiune efectuate de societate, de exemplu cheltuielile cu salariul unor angajați proprii care se ocupă de implementarea aplicației:

641 = 421       - cheltuieli cu salariile
645 = 43x       - cheltuielile angajatorului cu contribuțiile sociale

din care partea aferentă perioadei de implementare se poate imobiliza:

233 = 722       (în acest caz această contribuție a utilizatorului
se poate considera ca o dezvoltare în regie proprie)

Recepția după punerea în funcțiune:

208 = 233       (soldul lui 233 se transferă în contul 208)

Dacă nu se dorește includerea sumelor în valoarea de intrare, ele se înregistrează ca și cheltuieli ale perioadei.

b) cheltuielile ulterioare cu asistența programelor:

%  = 401
628
4426

c) dacă se elaborează un program informatic pentru nevoi proprii:

6... = 3... sau 4...  - cheltuielile aferente

233 = 721       - recepții parțiale la finele perioadei

208 = 233       - punerea în funcțiune

d) amortizarea lunară:

6811 = 2808

e) dacă se cumpără upgrade-uri care asigură funționarea corectă a programului, fără a majora parametrii tehnici inițiali (de exemplu modificări conforme cu schimbările legislative):

%  = 401
628
4426

f) dacă se achiziționează modernizări (componente, opțiuni - de ex. rețea, multisocietate sau alte versiuni care ridică parametrii tehnici inițiali):

%  = 404       - factura furnizorului
233
4426

208 = 233       - recepția

În acest caz, se va majora valoarea imobilizării existente și se va recalcula amortismentul lunar, eventual modificându-se și durata de funcționare. Dacă și aici există cheltuieli de punere în funcțiune, acestea se vor trata ca la pct. a2).

g) scoaterea din evidență:

%  = 208
658           - valoarea neamortizată
2808          - amortizarea cumulată

©  HAMOR Soft -