Logo
  HAMOR Soft
  programe de contabilitate și management
  Despre noi   About us   Rólunk  

Actualizat 10 aprilie 2009

Evidența contabilă a programelor informatice


Reglementări

1.) Legea 15/24.03.1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale (republicată în MO 242/31.05.1999)

2.) Ordinul 1752/17.11.2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (MO 1080bis/30.11.2005), cu modificările și completările ulterioare

3.) Legea 571/23.12.2003 privind Codul fiscal (MO 927/23.12.2003), cu modificările și completările ulterioare

4.) HG 44/22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (MO 112/06.02.2004), cu modificările și completările ulterioare


Active imobilizate

2.) 64. (1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii și deținute pe o perioadă mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achiziție sau la costul de producție ...
(2) Beneficiile economice viitoare reprezintă potențialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie sau de echivalente de trezorerie către enitate ...

Notă: în situațiile financiare activele imobilizate au 3 categorii:

Programele informatice ca active necorporale

Reglementarea contabilă de bază pentru societățile comerciale prevede:

2.) 68. Un activ necorporal este un activ identificabil, nemonetar, fără suport material și deținut pentru utilizare în procesul de producție sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terților sau pentru scopuri administrative.
69. Un activ necorporal trebuie recunoscut în bilanț dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru entitate și costul activului poate fi evaluat în mod credibil.

În cadrul activelor necorporale, în categoria "alte imobilizări necorporale", la pct. 79 sunt enumerate și programele informatice create de entitate sau achiziționate de la terti, pentru necesitățile proprii de utilizare. În consecință, dacă de exemplu se cumpără pachete de programe informatice în scopul revânzării (în magazine sau de către distribuitori), acestea reprezintă stocuri de marfă (active circulante).

La activele necorporale nu este menționată în mod expres cerința deținerii lor pe o perioadă mai mare de un an ca în cazul mijloacelor fixe, dar acest lucru rezultă din încadrarea lor în categoria activelor imobilizate.

Valoarea de intrare

La valoarea de intrare a programelor informatice se referă doar reglementările contabile:

2.) 81. Un activ necorporal se înregistrează inițial la costul de achiziție sau de producție ...
82. Un element necorporal raportat drept cheltuială într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.

Pentru instituțiile publice Ordinul 1917/2005 mai prevede și valoarea justă, pentru cele primite cu titlu gratuit (donații, sponsorizări). Aceasta se determină pe baza unui raport întocmit de specialiști sau pe bază de evaluări.

Menționăm, că limita stabilită prin hotărâre a Guvernului (acum 1800 lei) se referă numai la valoarea de intrare minimă a mijloacelor fixe, deci programele informatice pot fi considerate imobilizări și sub această valoare, dacă se utilizează cel puțin 1 an.

Amortizarea

Pentru amortizarea programelor informatice se aplică următoarele prevederi:

Amortizarea contabilă

1.) Art.14 Programele informatice create de agentul economic sau achiziționate de la terți se amortizează în funcție de durata probabilă de utilizare, care nu poate depăși o perioadă de 5 ani.

Amortizarea fiscală

3.) Art.24 (10) ... Cheltuielile aferente achiziționării sau producerii programelor informatice se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe o perioadă de 3 ani.

Observație: Codul fiscal prevede o perioadă de 3 ani pentru amortizarea programelor informatice. La celelalte categorii de imobilizări necorporale se prevede, că se amortizează pe durata contractului sau pe durata de utilizare, după caz. Pot exista însă unele licențe de programe care trebuie reînnoite periodic, de regulă anual, sau într-o perioadă mai mică de 3 ani. La licențele până la un an putem spune, că acestea nu constituie imobilizări ci cheltuieli, însă în cazul unei licențe valabile pe o perioadă între 1 și 2 ani, care nu mai este funcțională ulterior, este discutabil, dacă trebuie amortizată tot în 3 ani.
Oricum, pot fi cazuri în care amortizarea contabilă diferă de cea fiscală.

Cheltuielile ulterioare

Pentru societăți comerciale este prevăzut:
2.) 83. (1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ necorporal după cumpărarea sau finalizarea acestuia se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate.
(2) Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului necorporal atunci când este probabil că aceste cheltuieli vor permite activului să genereze beneficii economice viitoare peste performanța prevăzută inițial și pot fi evaluate credibil.

Pentru instituțiile publice în Ordinul 1917/2005 se mai precizează, că se înregistrează pe cheltuieli toate cheltuielile ulterioare care au drept scop menținerea parametrilor funcționali stabiliți inițial.

Contabilitate

În Ordinul 1917/2005 este prevăzut pentru instituțiile publice: Contabilitatea sintetică a activelor fixe necorporale se ține pe categorii, iar contabilitatea analitică pe feluri de active fixe necorporale.

Pentru înregistrarea operațiilor cu programele informatice recomandăm următoarele înregistrări contabile:


©  HAMOR Soft -