HAMOR Soft
  HAMOR Soft
programe de contabilitate și management
 Despre noi  About us  Rólunk 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Parteneri:

Camera de comerț și Industrie a Județului Covasna
Furnizăm sistemul de gestiune pentru Camera de comerț și Industrie a Județului Covasna
Puteți accesa pagina web prin:
www.hamorsoft.ro sau
www.hamorsoft.eu

Doriți să primiți o înștiințare la fiecare modificare a paginii ?  Detalii ...


Actualizat 25.06.2015

Evidența contabilă a programelor informatice


Reglementări

1.) Ordinul 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate (MO 963/30.12.2014)

2.) Legea 571/23.12.2003 privind Codul fiscal (MO 927/23.12.2003), cu modificările și completările ulterioare

3.) HG 44/22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (MO 112/06.02.2004), cu modificările și completările ulterioare


Programele informatice ca imobilizări necorporale

Normele contabile de bază pentru societățile comerciale prevăd:

1.) 138. Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare și deținute pe o perioadă mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achiziție sau la costul de producție ...

144. (1) O imobilizare necorporală este un activ nemonetar identificabil fără formă fizică...

148. Anumite imobilizări necorporale pot fi conținute în sau pe suporturi fizice, cum ar fi un compact-disc (în cazul programelor informatice) ... Pentru a stabili dacă o imobilizare care încorporează atât elemente corporale, cât și necorporale trebuie tratată ca imobilizare corporală sau ca imobilizare necorporală, o entitate își utilizează raționamentul pentru a evalua care element este mai semnificativ. De exemplu, un program informatic pentru un utilaj computerizat care nu poate funcționa fără programul respectiv este parte integrantă a respectivului hardware și este tratat ca imobilizare corporală. Același lucru este valabil și pentru sistemul de operare al unui computer. În cazul în care nu fac parte integrantă din echipamentul aferent, programele informatice sunt tratate ca imobilizări necorporale.

152. Beneficiile economice viitoare generate de o imobilizare necorporală pot include venituri din vânzarea produselor sau serviciilor, economii de costuri ori alte beneficii rezultate din utilizarea activului de către entitate.

186. (1) În cadrul avansurilor și altor imobilizări necorporale se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, programele informatice create de entitate sau achiziționate de la terți pentru necesitățile proprii de utilizare, precum și rețete, formule, modele, proiecte și prototipuri ...

188. O imobilizare necorporală trebuie scoasă din evidență la cedare sau atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea ori din cedarea sa.

Observații

În cadrul activelor necorporale, în categoria "alte imobilizări necorporale", sunt enumerate și programele informatice create de entitate sau achiziționate de la terti, pentru necesitățile proprii de utilizare. În consecință, dacă de exemplu se cumpără pachete de programe informatice în scopul revânzării (în magazine sau de către distribuitori), acestea reprezintă stocuri de marfă (active circulante).

La activele necorporale nu este menționată în mod expres cerința deținerii lor pe o perioadă mai mare de un an ca în cazul mijloacelor fixe, dar acest lucru rezultă din încadrarea lor în categoria activelor imobilizate.

Valoarea de intrare

1.) 156. O imobilizare necorporală se înregistrează inițial la costul de achiziție sau de producție ...

Observație:

Menționăm, că limita stabilită prin hotărâre a Guvernului (acum 2500 lei) se referă numai la valoarea de intrare minimă a mijloacelor fixe, deci programele informatice pot fi considerate imobilizări și sub această valoare, dacă se utilizează cel puțin 1 an.

Cheltuieli ulterioare

1.) 154. - Imobilizările necorporale sunt de natură încât, în multe cazuri, nu există adăugiri la o astfel de imobilizare sau înlocuiri ale componentelor acesteia. Prin urmare, majoritatea costurilor ulterioare mai degrabă mențin beneficiile economice viitoare preconizate încorporate într-o imobilizare necorporală existentă, decât să corespundă defini?iei unei imobilizări necorporale și criteriilor de recunoa?tere din prezentele reglementări. În plus, este deseori mai dificil să se atribuie costuri ulterioare direct unei anumite imobilizări necorporale decât activității ca întreg. Prin urmare, doar rareori costurile ulterioare - cele suportate după recunoașterea inițială a unei imobilizări necorporale dobândite sau după finalizarea unei imobilizări necorporale generate intern - sunt recunoscute în valoarea contabilă a unui activ....

Observație:

În baza prevederilor contabile, putem considera că cheltuielile ulterioare cu upgradeuri se consideră cheltuieli, iar dacă se cumpără ulterior module noi, componente care pot majora beneficiile economice viitoare, acestea se pot imobiliza.

Costul unei imobilizări necorporale generate intern

1.) 170. - (1) Costul unei imobilizări necorporale generate intern este suma costurilor suportate de la data la care imobilizarea necorporală a îndeplinit pentru prima oară criteriile de recunoaștere ca imobilizări necorporale.

(2) Costul unei imobilizări necorporale generate intern este compus din toate costurile direct atribuibile care sunt necesare pentru crearea, producerea și pregătirea activului pentru a fi capabil să funcționeze în maniera intenționată de către conducere. Exemple de costuri direct atribuibile sunt:

a) cheltuielile cu materialele și serviciile utilizate sau consumate pentru generarea imobilizării necorporale;
b) cheltuielile cu personalul provenite din generarea imobilizării necorporale;
c) taxele de înregistrare a unui drept legal; și
d) amortizarea brevetelor și licențelor care sunt utilizate pentru a genera imobilizarea necorporală.

(3) Următoarele elemente nu sunt componente ale costului unei imobilizări necorporale generate intern: a) costurile aferente vânzării, cele administrative și alte costuri generale de regie, cu excepția cazului în care astfel de costuri pot fi atribuite direct procesului de pregătire a imobilizării pentru utilizare; b) ineficiențele identificate și pierderile inițiale din exploatare suportate înainte ca imobilizarea să atingă performanța planificată; și c) costurile cu instruirea personalului pentru a utiliza activul.

Costuri anterioare care nu trebuie recunoscute ca active

1.) 172. - Costurile aferente unui element necorporal care au fost inițial recunoscute drept cheltuieli nu trebuie recunoscute ca parte din costul unei imobilizări necorporale la o dată ulterioară.

Amortizarea

Amortizarea contabilă

1.) 186. ... (2) Programele informatice, precum și celelalte imobilizări necorporale înregistrate la elementul "Alte imobilizări necorporale" se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitatea care le deține.

(3) În cazul programelor informatice achiziționate împreună cu licențele de utilizare, dacă se poate efectua o separare între cele două active, acestea sunt contabilizate și amortizate separat.

Amortizarea fiscală

3.) Art.24 (10) ... Cheltuielile aferente achiziționării sau producerii programelor informatice se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe o perioadă de 3 ani.

Observație:

Există licențe de programe care trebuie reînnoite periodic, de regulă anual, sau într-o perioadă mai mică de 3 ani. La licențele valabile pe o perioadă mai scurtă se poate introduce eventual prima achiziție ca valoare de intrare fiscală amortizabilă pe 3 ani și cheltuieile cu reînnoirea să fie incluse pe cheltuieli.

Contabilitate

Pentru înregistrarea operațiilor cu programele informatice recomandăm următoarele înregistrări contabile:

  a) achiziția licenței programului informatic, inclusiv cheltuielile de punere în funcțiune:
    %  = 404       - factura furnizorului
    208
   4426/4428
  
  
  În valoarea de intrare, la unele programele informatice achiziționate de la furnizori, și mai ales la cele realizate intern se pot include și alte cheltuieli de punere în funcțiune efectuate de societate, de exemplu cheltuielile cu salariul unor angajați proprii care se ocupă de implementarea aplicației:
    641 = 421       - cheltuieli cu salariile
    645 = 43x       - cheltuielile angajatorului cu contribuțiile sociale
  
  care pentru programe elaborate intern se pot imobiliza:
    208 = 721       
  

  b) cheltuielile cu asistența programelor:
    %  = 401
    628
   4426/4428
  
  c) dacă se elaborează un program informatic pentru nevoi proprii:
    6... = 3... sau 4...  - cheltuielile aferente
  
    208 = 721       - punerea în funcțiune
  
  d) amortizarea lunară:
    6811 = 2808
  
  e) dacă se cumpără upgrade-uri care asigură funcționarea corectă a programului, fără a majora parametrii tehnici inițiali (de exemplu modificări conforme cu schimbările legislative):
    %  = 401
    628
   4426/4428
  
  f) dacă se achiziționează modernizări (componente, opțiuni - de ex. rețea, multisocietate sau alte versiuni care ridică parametrii tehnici inițiali):
    %  = 404       - factura furnizorului
    208
   4426/4428
  
  În acest caz, se va majora valoarea imobilizării existente și se va recalcula amortismentul lunar, eventual modificându-se și durata de funcționare.

  g) scoaterea din evidență:
     %  = 208
    6583           - valoarea neamortizată
    2808           - amortizarea cumulată